Nippon quest

Myslíte si, že vás už Nipponfest a Hangukonu nemôže ničím prekvapiť? Chcete pridať zážitku na vašom obľúbenom festivale nový rozmer? Prihláste sa do súťaže Nippon quest!

Počas tejto novej súťaže budete riešiť zaujímavé interaktívne úlohy prepojené s workshopmi, prednáškami a celkovým dianím na festivale. Nebudete potrebovať rozsiahle vedomosti, postačí bystrý um, šikovnosť a všímavosť. Riešením a vykonávaním úloh možno objavíte nejedno zákutie Nipponfestu a Hangukonu, o ktorom ste doteraz netušili.

 

Pravidlá súťaže

  • do súťaže sa môžu prihlásiť tímy 2 až 4 ľudí – čím viac ľudí v tíme, tým lepšie, niektoré úlohy môžu byť zamerané na vzájomnú spoluprácu
  • súťaž bude prebiehať počas soboty aj nedele
  • za každú vyriešenú úlohu dostanú súťažiaci body
  • ku každej úlohe bude jedna, či viac nápovied, ich využitím však dostanú za vyriešenú úlohu menej bodov
  • úlohy sa budú sprístupňovať postupne (úlohy môžu byť odomykané napr. každú hodinu, prípadne na získanie zadania novej úlohy použijú body získané z predchádzajúcich úloh)
  • víťazom bude tím, ktorý vyrieši najviac úloh, pri rovnosti počtu vyriešených úloh budú rozhodovať body

 

Dátum ukončenia registrácie

7.11.2015

 

Kontaktné údaje

Prípadné otázky posielajte na mail: [email protected]

Registračný formulár

0Komentárov