Fotosúťaž

Už od praveku mali ľudia potrebu umelecky zobrazovať seba, svoj domov a prírodu, ale tiež aj veci, čo sa im zdali magické a nezvyčajné.


Zúčastnite sa na Nipponfeste a Hangukone našej Fotosúťaže a okúzlite nás, samozrejme nie jaskynnými maľbami, ale fotografiami!


Tento rok sme si pre vás vybrali tieto tri témy:
- Different Perspective (iný uhol pohľadu)
- Selfie
Tretiu sa dozviete na mieste aby ste aspoň trochu improvizovali.


Ale pozor! Súťažné fotografie musia byť vyhotovené počas festivalov Hangukon a Nipponfest! Mali by byť v rozumnom rozlíšení, môžu byť mierne upravené (ale nie zmenené!) a smú byť vyhotovené aj smartfónom.  

Zašlite ich do 21.11.2015 na mailovú adresu  [email protected] s predmetom Fotosutaz. Viac informácií nájdete tu: Fotosúťaž pravidlá

Predveďte nám svoj unikátny pohľad na svet.
Pracujte s ľuďmi, a zachytávajte emócie, príjemné či nepríjemné.   
Šokujte nás vašou hrou so svetlom, tvarmi a farbami.
Ale predovšetkým sa dobre zabavte a užite si naše festivaly a fotenie :)

 

Váš organizačný tím