Predajcovia a obchody sem!

Ste predajca, či obchod s japonskou tématikou a mali by ste záujem predávať u nás na festivale? To nie je žiaden problém! Aj pre vás máme miesto, kde budete môcť nachytať nových zákazníkov, potešiť nejedno srdce, či rozšíriť svoje skúsenosti.

Svoje návrhy posielajte na e-mail: [email protected]

Vaši organizátori